กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เมื่อชาวคิวได้แข่งไทยแลนด์ก้อตทาเลนซ์

แบบฟอร์มผู้เข้าแข่งขัน
' X. N# I7 D. Rชื่อ//ชื่อเล่น//8 h$ J4 b. I! Q- q. q9 {
อายุ(ไม่จำกัด)//
! l- a# t, u+ P$ v! C% b" j8 Jนิสัย//
& Z( O' o/ c, W; \% B! P9 Nความสามารถ//1 h- b( F& F8 ?5 i3 \  b
นิสัย//; o8 n1 a5 u, p. |) j/ N' o
รูป//
2 Q1 P& J5 X! x- g1 {: U) ^7 w+ Y0 P2 k8 H/ ?7 G9 m+ O3 b
ให้ใครตกไม่ว่ากันนะ' D0 }3 `* b3 q+ x2 v* X
เราเป็นคนตัดสินนะ

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2012-8-26 20:02 โดย nongnam
( c0 y. p" N1 Y; S: c/ x0 k$ y8 m; Z$ R
แบบฟอร์มผู้เข้าแข่งขัน/ |! C" ^; w1 L
ชื่อ//น้ำเพชร ชื่อเล่น//น้ำ
* I! b0 v+ \( r/ K# o3 X, c9 Jอายุ(ไม่จำกัด)//11ปี, i) @: B4 m/ N! o& ?* o. V6 O
นิสัย//เป็นที่ชื่นชอบของเพื่อนๆ ใจดี เรียนเก่ง
) @- ^  G) s8 U* K& Nความสามารถ//เล่นอูคูเลเล่  รำไทย ดรัมเมเยอร์" k' d( w+ l2 d
นิสัย//ตามบนอ่ะ' h7 D7 U, |3 b/ E5 u
รูป//# _) T! j" ?9 z' o8 `3 {  m$ U; c

TOP

แบบฟอร์มผู้เข้าแข่งขัน6 J( b* X6 R( k) W
7 n2 d6 A& o3 \7 U) g: @ชื่อ// จรัสรวี ทับทิมนาค
8 a# b. F9 J; Wชื่อเล่น//ทับทิม , ชินเป4 e' `7 L% A( s/ s0 X: S" q: M( L
อายุ(ไม่จำกัด)// 12 ปี
( o6 m, E$ H" a# vนิสัย//งี่เง่า ขี้งอน เอาแต่ใจ เป็นคนเจ้าอารมณ์- h, a' x! W2 i9 i8 y- o5 e& E2 l! G$ H. b2 _
ความสามารถ//ร้องเพลง [มั้ง]6 e k/ R/ S t* O1 m( n2 ]
$ H+ a# T! P* ^1 E$ Bรูป//
; w/ Q' W: T, j& s8 @: h8 M1 x# i
! G$ T; t6 r/ O7 ^( y* c
: k) ]- a1 p6 Q0 _% m/ t
9 s1 [: |6 C4 {; b, M  ^& \- h[โฉมหน้าที่แท้จริง]  แอ๊บมากเกินไปนิดนึง >.<

TOP

แบบฟอร์มผู้เข้าแข่งขัน
& l- o! \8 b+ o( {8 Cชื่อ//อรศิริ4 v( E0 j' n. Z7 F1 f/ l
ชื่อเล่น//แก้วนำ้<< อายชื่อโคตรๆเลย =///=
6 S! _" w* F9 J5 [$ A  Yอายุ(ไม่จำกัด)//:119 {7 D, f, H* Y3 m) ?' R# @/ O5 |
นิสัย// ดูเงียบๆแต่ที่จริงบ้าเลือด
; m. }2 |; b2 h6 X. a% vความสามารถ//ร้องเพลง, รำไทย,มวย1 e* @% ]8 G  {' L: X/ ^  i' J& C
รูป//
Fic Laflora มนต์รักสื่อวิญญาณ (ลาฟลอร่าxโนอาห์)
http://eqplusmag.com/bbs/viewthread.php?tid=42919&extra=page%3D1&page=1

TOP

รูปการ์ตูนก็ได้ไม่เห็นต้องเอาคน
& Y$ h# o4 n7 j" N$ y3 Wชื่อประเทศอะไรก็ได้แต่งเองก็ได้

TOP

เรารับคนแค่5-6คนนะ

TOP

ตอนนี้มี3 `- t! ?' X! A/ v
No.1คุนน้ำ  k0 v" q: T. S. @; i) J
No.2คุนชินเป
! P( R. p- T' B' Q, ONo.3คุนแก้วน้ำ ค่ะ

TOP

เรารับสมัครคนตัดสินแค่2-3คนค่า
1 h0 G; C6 Q4 T1 aชื่อ// ()
  J& X) ]  n9 l6 a1 i% H/ Y" K% Eชื่อเล่น// ()
" n) F" D+ U- D: iอายุ// ()  f. {& M$ Z8 {: J
ป.(หรือม.)// (); V/ {. e; X7 b/ ~
นิสัย// ()0 d; F* {: j* ^8 M; L6 f
รูป// ()
) {) M9 N/ j8 W. Vจะเอาแต่งเองก็ได้) `+ W3 M0 s4 H: x2 ~
; }! o- h( ^* h% ^- {1 G( [6 Q
เราำทำเอง
& G3 s$ `3 B6 \9 G* \3 A, i4 L
5 D  L5 M* H4 o: b( ]ชื่อ//เซเลนน่าห์ วีคาราเนียห์ (แต่งเอง)
: n5 c3 a7 r+ Oชื่อเล่น//คาราเมล(ชื่อเล่นจริงๆของเรา)
3 l5 M. k8 B5 z7 o6 Sอายุ//11(อายุจริงๆของเรา)
/ e8 m0 v; c5 T) z9 ^ป.(หรือม.)//ป.5(ป.จริงๆของเรา)- }" G; b+ [, h3 X9 V
นิสัย//ร่าเริง น่ารัก เก่งร้องเพลง เก่งเป่ายิ้งฉุบไม่มีใครชนะเรา (เรื่องจริง)
7 F7 q( K2 M+ @รูป//' Z: [6 |; D+ r. g
เอารุปการ์ตูนก็ได้

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด