กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เมื่อชาวคิวได้แข่งไทยแลนด์ก้อตทาเลนซ์

แบบฟอร์มผู้เข้าแข่งขัน
5 q' s0 X) U, o9 Jชื่อ//ชื่อเล่น//
/ `9 A, F6 ~: @6 ?( oอายุ(ไม่จำกัด)//
4 N5 E# G4 w7 g4 w% v! }+ V, Zนิสัย//
& v  @7 k* s9 b" Mความสามารถ//
; p) F/ S+ V5 ^9 Iนิสัย//0 ~, |! Q0 w4 }. C$ y8 e
รูป//& [4 o: {! ]/ H' L" W

. v8 c# X: z% t( H3 S0 v) vให้ใครตกไม่ว่ากันนะ
1 u/ s" E3 M; }2 x' I% Tเราเป็นคนตัดสินนะ

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2012-8-26 20:02 โดย nongnam 7 n; F0 H1 k: e# A& u

. x( Q, R2 l) nแบบฟอร์มผู้เข้าแข่งขัน2 H: P! ?7 }5 M
ชื่อ//น้ำเพชร ชื่อเล่น//น้ำ! u! Z* W' N* s2 g( Q4 Q" m
อายุ(ไม่จำกัด)//11ปี: v* @! K% v3 @# F5 }: f- {
นิสัย//เป็นที่ชื่นชอบของเพื่อนๆ ใจดี เรียนเก่ง7 _1 b# T. n. C9 `2 X* m1 e6 z
ความสามารถ//เล่นอูคูเลเล่  รำไทย ดรัมเมเยอร์
- }; n- a- Y$ Yนิสัย//ตามบนอ่ะ
" O1 W. H/ j$ O7 W% oรูป//
& ~6 ?3 \0 R5 Y( h

TOP

แบบฟอร์มผู้เข้าแข่งขัน6 J( b* X6 R( k) W, U3 E# p+ b: |3 S) n
ชื่อ// จรัสรวี ทับทิมนาค  u% b: @* V" ~
ชื่อเล่น//ทับทิม , ชินเป4 e' `7 L% A( s/ s2 [' s* O7 ?6 f; a4 u, c
อายุ(ไม่จำกัด)// 12 ปี
6 l: Q8 J7 U% C7 i# q: M) Qนิสัย//งี่เง่า ขี้งอน เอาแต่ใจ เป็นคนเจ้าอารมณ์- h, a' x! W2 i9 i8 y- o
& b: ]& D7 S4 D; R3 g# Zความสามารถ//ร้องเพลง [มั้ง]6 e k/ R/ S t* O1 m( n2 ]
$ ]- _- r5 _6 u% [รูป//
( ]2 T( h$ J. l+ B: I$ }$ T- m
% U/ W6 d+ K' T) n4 G5 W! U, ~7 J/ U2 _" _3 ~7 P7 I' X

1 g, e) Q1 |0 N0 V) ]; f[โฉมหน้าที่แท้จริง]  แอ๊บมากเกินไปนิดนึง >.<

TOP

แบบฟอร์มผู้เข้าแข่งขัน
  n4 y0 B" O. l: T1 f% i& tชื่อ//อรศิริ2 |) X6 s' v( C- }! |+ y/ `* E
ชื่อเล่น//แก้วนำ้<< อายชื่อโคตรๆเลย =///=" N) b7 f! C0 _7 S8 P" O: e
อายุ(ไม่จำกัด)//:11' e7 A, N' `. n" h2 B; q
นิสัย// ดูเงียบๆแต่ที่จริงบ้าเลือด
7 S+ ^! r5 ~: L+ v" Z  lความสามารถ//ร้องเพลง, รำไทย,มวย6 h% J$ s8 Q' K) z& R& ^
รูป//
Fic Laflora มนต์รักสื่อวิญญาณ (ลาฟลอร่าxโนอาห์)
http://eqplusmag.com/bbs/viewthread.php?tid=42919&extra=page%3D1&page=1

TOP

รูปการ์ตูนก็ได้ไม่เห็นต้องเอาคน0 [  {% q2 _, Z9 X5 T! |
ชื่อประเทศอะไรก็ได้แต่งเองก็ได้

TOP

เรารับคนแค่5-6คนนะ

TOP

ตอนนี้มี
7 A0 J# U! T' x: r$ YNo.1คุนน้ำ
! P- U: [+ x+ E7 P4 ?" RNo.2คุนชินเป
& r6 N+ x- W+ |( ENo.3คุนแก้วน้ำ ค่ะ

TOP

เรารับสมัครคนตัดสินแค่2-3คนค่า
/ p) H' H8 X2 P' B1 eชื่อ// ()/ x% @% o* J$ V. g- E
ชื่อเล่น// ()" Y+ J0 V) b4 {
อายุ// ()
4 D9 D- n9 o8 h$ q% R, M# fป.(หรือม.)// ()  m/ ^7 e! i9 V
นิสัย// ()
; X- i* s) j/ W3 ?2 j+ u- @! mรูป// ()& [2 i" k0 ^/ B7 o- C; m  u
จะเอาแต่งเองก็ได้
+ \- n; o5 @5 m* d( J& o
$ `" w% F) M- X$ Cเราำทำเอง . B# E: y- ~, \' i* ^8 N0 g

+ m% Z2 ]$ \9 W$ m* |+ pชื่อ//เซเลนน่าห์ วีคาราเนียห์ (แต่งเอง)# Z* U( c) N4 A6 M- X; [
ชื่อเล่น//คาราเมล(ชื่อเล่นจริงๆของเรา)
$ Y. R" F# p5 U. ^; a- uอายุ//11(อายุจริงๆของเรา)
: ^4 r6 v% Y' K" K* T8 B. q; }4 Hป.(หรือม.)//ป.5(ป.จริงๆของเรา)
% Z7 V- [; B+ l" y" Yนิสัย//ร่าเริง น่ารัก เก่งร้องเพลง เก่งเป่ายิ้งฉุบไม่มีใครชนะเรา (เรื่องจริง)
' B1 C5 l/ |9 H+ W# I2 R. q/ Dรูป//( P0 E9 k( C5 l7 b7 r* U5 `
เอารุปการ์ตูนก็ได้

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด