กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เมื่อชาวคิวได้แข่งไทยแลนด์ก้อตทาเลนซ์

แบบฟอร์มผู้เข้าแข่งขัน2 b* o2 u& N. A. g! _% M& }4 e+ H
ชื่อ//ชื่อเล่น//
: o8 h% d1 D) g6 d" V5 }อายุ(ไม่จำกัด)//. L1 h/ i% L. V$ e: ?; o$ Y
นิสัย//
% ?  e+ G4 E5 q1 e( Rความสามารถ//0 i2 F" e! d; W+ d8 {0 d4 T% z
นิสัย//" y3 \' P2 E& K! t$ E9 R0 U: r* X
รูป/// \5 C7 ?* ~$ T: C* a# [3 W' [
5 c' A( I2 ]* g, d$ E
ให้ใครตกไม่ว่ากันนะ6 I- t5 K& V$ p7 P+ D  u
เราเป็นคนตัดสินนะ

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2012-8-26 20:02 โดย nongnam 6 f6 D6 s4 p9 m) i5 h( b- P1 s) E+ c

4 I% P; a& s' p2 T0 {& Q4 [' m* Vแบบฟอร์มผู้เข้าแข่งขัน
/ S- E; J+ F) x% u% I& yชื่อ//น้ำเพชร ชื่อเล่น//น้ำ
% U  F: x) K8 X! Y$ xอายุ(ไม่จำกัด)//11ปี
( c6 V0 A' l2 s/ D8 |6 ]+ `นิสัย//เป็นที่ชื่นชอบของเพื่อนๆ ใจดี เรียนเก่ง9 n" N! H2 ]: i: A) d- i0 e; K
ความสามารถ//เล่นอูคูเลเล่  รำไทย ดรัมเมเยอร์5 H: U( z- a/ @" a
นิสัย//ตามบนอ่ะ
. q- q) e( l2 R3 k2 t% Eรูป//2 q. a! o8 g% z$ i  `

TOP

แบบฟอร์มผู้เข้าแข่งขัน6 J( b* X6 R( k) W
& R0 F( X# q* U. ?- vชื่อ// จรัสรวี ทับทิมนาค+ Z5 R# i8 z6 o/ J
ชื่อเล่น//ทับทิม , ชินเป4 e' `7 L% A( s/ s
8 Y9 a3 F+ h/ O* k( ~. bอายุ(ไม่จำกัด)// 12 ปี
3 T. e; x7 W. P8 J# aนิสัย//งี่เง่า ขี้งอน เอาแต่ใจ เป็นคนเจ้าอารมณ์- h, a' x! W2 i9 i8 y- o
3 }$ z$ _5 s7 oความสามารถ//ร้องเพลง [มั้ง]6 e k/ R/ S t* O1 m( n2 ]$ H3 \2 P$ \# R* x+ q$ p
รูป// ' x* k! R; n$ O9 d, ^2 o; ~
7 Z  \- D3 ^0 t$ o1 B

  X& k/ G- P3 w: u  |
+ n7 {1 j% x6 K% @# v" y[โฉมหน้าที่แท้จริง]  แอ๊บมากเกินไปนิดนึง >.<

TOP

แบบฟอร์มผู้เข้าแข่งขัน! `6 I: J$ U: |% a. C
ชื่อ//อรศิริ6 h4 `1 m: G$ q+ `# I# V( M) z& M
ชื่อเล่น//แก้วนำ้<< อายชื่อโคตรๆเลย =///=
+ A* t, U4 R- vอายุ(ไม่จำกัด)//:116 h( }' c" G0 w9 z; l' K
นิสัย// ดูเงียบๆแต่ที่จริงบ้าเลือด* j4 t8 s2 c, A2 f$ l. A8 n: t* e  V
ความสามารถ//ร้องเพลง, รำไทย,มวย* y) r" m& k" N* m: `/ o  Z9 c
รูป//
Fic Laflora มนต์รักสื่อวิญญาณ (ลาฟลอร่าxโนอาห์)
http://eqplusmag.com/bbs/viewthread.php?tid=42919&extra=page%3D1&page=1

TOP

รูปการ์ตูนก็ได้ไม่เห็นต้องเอาคน
% ^- E; w/ E' B7 {, V4 l' F8 Iชื่อประเทศอะไรก็ได้แต่งเองก็ได้

TOP

เรารับคนแค่5-6คนนะ

TOP

ตอนนี้มี
% p* |, a9 h& c& N% ~No.1คุนน้ำ& ~4 s9 ^; ]$ S0 l. J
No.2คุนชินเป9 a( v; y  S, e: a) u9 ]. t
No.3คุนแก้วน้ำ ค่ะ

TOP

เรารับสมัครคนตัดสินแค่2-3คนค่า
9 A" \$ B, N& l/ h8 W3 aชื่อ// ()8 b7 V9 H; |' t: y4 d
ชื่อเล่น// (), j; X, [5 Q$ u0 G* R9 t
อายุ// ()
! \# R+ V5 D( p0 `( Y6 q0 Mป.(หรือม.)// ()9 A6 ^" s1 _* m; M7 \2 p$ j8 M! U
นิสัย// ()
" e3 \. S  G& n( Kรูป// ()5 T# O8 ]: n9 [& n
จะเอาแต่งเองก็ได้' J* M  U4 c: \

1 I7 z! t1 R6 ?% b$ |/ v* Aเราำทำเอง
" R+ }; v7 k! k+ J- v
. y4 ?; ]9 a- n( B" h2 _ชื่อ//เซเลนน่าห์ วีคาราเนียห์ (แต่งเอง)
' L9 ?6 O/ _! ?0 a- w  T( ], yชื่อเล่น//คาราเมล(ชื่อเล่นจริงๆของเรา)
3 d' W. B+ c; q8 z9 Pอายุ//11(อายุจริงๆของเรา)
: L! ?0 y4 v: w, g6 j$ Z- |ป.(หรือม.)//ป.5(ป.จริงๆของเรา)
2 C& i% Q2 l) t5 E$ Gนิสัย//ร่าเริง น่ารัก เก่งร้องเพลง เก่งเป่ายิ้งฉุบไม่มีใครชนะเรา (เรื่องจริง)6 \* p- Z7 z1 b7 ]  A
รูป//
: ^" q# q, n: X/ b$ u8 dเอารุปการ์ตูนก็ได้

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด