กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เมื่อชาวคิวได้แข่งไทยแลนด์ก้อตทาเลนซ์

แบบฟอร์มผู้เข้าแข่งขัน. i: P; t9 p/ q( H1 E, h
ชื่อ//ชื่อเล่น//; i1 ?# ]4 a) s: w$ x( n
อายุ(ไม่จำกัด)//
2 Z: h3 ]/ t* J& bนิสัย//
; R0 R( t' U( l3 h& m% c7 h2 Fความสามารถ//, V) _1 L% X0 m$ ~, v
นิสัย//
2 |/ ?, S1 `. Nรูป//( M# D, Q& {4 e' m+ K2 |7 p/ W% ]
! u( I  l3 H0 B0 E
ให้ใครตกไม่ว่ากันนะ
* U: R* r4 ]9 `+ ~5 E, T# r" v6 u3 Yเราเป็นคนตัดสินนะ

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2012-8-26 20:02 โดย nongnam # P4 a5 X3 h0 w9 A7 m
# A, S" F& h8 t% j5 p# V( @
แบบฟอร์มผู้เข้าแข่งขัน7 a, L# O0 b; G' D) |
ชื่อ//น้ำเพชร ชื่อเล่น//น้ำ; p7 B6 n; T5 [4 G4 g3 l
อายุ(ไม่จำกัด)//11ปี
+ K* V" Q  ~! ~+ ~5 {% O+ nนิสัย//เป็นที่ชื่นชอบของเพื่อนๆ ใจดี เรียนเก่ง
3 L# A. Y" q0 D' iความสามารถ//เล่นอูคูเลเล่  รำไทย ดรัมเมเยอร์9 c4 `, t( `% i# X
นิสัย//ตามบนอ่ะ8 ^; c) Q8 t: B( q2 _$ J( s& a
รูป//0 l' J  I# k, T3 J

TOP

แบบฟอร์มผู้เข้าแข่งขัน6 J( b* X6 R( k) W/ F2 @  V1 s3 }$ ?7 N
ชื่อ// จรัสรวี ทับทิมนาค
" Q: s9 @+ v6 {2 m- W  z! m+ S0 Hชื่อเล่น//ทับทิม , ชินเป4 e' `7 L% A( s/ s
! {' ]0 ]0 O: y" w0 E7 kอายุ(ไม่จำกัด)// 12 ปี8 W' f9 s2 X, X$ ]7 P- }% I$ p/ V
นิสัย//งี่เง่า ขี้งอน เอาแต่ใจ เป็นคนเจ้าอารมณ์- h, a' x! W2 i9 i8 y- o# \$ Y) r% |! ~8 m  a* h7 `
ความสามารถ//ร้องเพลง [มั้ง]6 e k/ R/ S t* O1 m( n2 ]
6 Q% f4 `, ^/ @0 |รูป//
2 X5 i1 A+ o' P- ^2 U6 e. I2 {# e9 r

& A" z! m7 R+ c- O: b0 D
- D) ^; }) U) ?" R[โฉมหน้าที่แท้จริง]  แอ๊บมากเกินไปนิดนึง >.<

TOP

แบบฟอร์มผู้เข้าแข่งขัน" }) B" J4 P% `4 J# _# |4 O# }' N
ชื่อ//อรศิริ
- F1 g7 y7 W" u' Lชื่อเล่น//แก้วนำ้<< อายชื่อโคตรๆเลย =///=
6 h3 J4 M5 }6 q' ~7 o- p' W% W4 Qอายุ(ไม่จำกัด)//:11
! V/ g. ]# h7 M3 ?* g0 r! M" I! i2 uนิสัย// ดูเงียบๆแต่ที่จริงบ้าเลือด4 P% V7 w3 |3 v
ความสามารถ//ร้องเพลง, รำไทย,มวย+ }, J: N- E( D9 {1 o! B  |3 @
รูป//
Fic Laflora มนต์รักสื่อวิญญาณ (ลาฟลอร่าxโนอาห์)
http://eqplusmag.com/bbs/viewthread.php?tid=42919&extra=page%3D1&page=1

TOP

รูปการ์ตูนก็ได้ไม่เห็นต้องเอาคน! y6 W, V/ ]; F1 i6 m! H8 E
ชื่อประเทศอะไรก็ได้แต่งเองก็ได้

TOP

เรารับคนแค่5-6คนนะ

TOP

ตอนนี้มี
% q4 w. b. E/ f+ Y' \/ uNo.1คุนน้ำ
% }5 H6 m1 c: _5 M: B" ~5 y, sNo.2คุนชินเป0 T! s% O" F+ o' e' v$ w
No.3คุนแก้วน้ำ ค่ะ

TOP

เรารับสมัครคนตัดสินแค่2-3คนค่า
& e. I9 |6 l5 x3 W5 Vชื่อ// ()
/ C) X$ g$ z, C, P. P0 l4 sชื่อเล่น// ()
5 Z) Y# x9 {: o, Y: I1 ?0 ~  sอายุ// ()
$ |3 A. i* v$ `" w, Y9 Mป.(หรือม.)// ()+ k7 Z1 i2 C4 n0 G
นิสัย// ()5 x3 m6 A% E$ x! i
รูป// ()/ h. z  I$ h8 n( p6 }& K
จะเอาแต่งเองก็ได้6 G# J, U$ c. u6 c; I2 @: |' `
8 M5 k+ N+ ]- S0 d, N, ^8 k1 v
เราำทำเอง / O4 P7 e0 j+ Y
" e; ?; s" f& b4 f$ }
ชื่อ//เซเลนน่าห์ วีคาราเนียห์ (แต่งเอง)
, L! w* d3 f8 J; Jชื่อเล่น//คาราเมล(ชื่อเล่นจริงๆของเรา)2 t, U9 v4 U$ z5 J4 I0 g$ [$ d
อายุ//11(อายุจริงๆของเรา)) E7 V# S# T1 p8 B
ป.(หรือม.)//ป.5(ป.จริงๆของเรา)
, k- O% L7 ^4 \& S5 ]5 J: }# Bนิสัย//ร่าเริง น่ารัก เก่งร้องเพลง เก่งเป่ายิ้งฉุบไม่มีใครชนะเรา (เรื่องจริง)( G2 @' W9 A: r+ {% b( Y, l: |
รูป//
- ?$ a/ \  l1 [) T: S( _$ B5 Qเอารุปการ์ตูนก็ได้

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด