กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เมื่อชาวคิวได้แข่งไทยแลนด์ก้อตทาเลนซ์

แบบฟอร์มผู้เข้าแข่งขัน. _1 a. o% \5 N3 |1 Q) O
ชื่อ//ชื่อเล่น//9 W0 ^0 L4 I: A9 \& o( ^* H) R
อายุ(ไม่จำกัด)//$ L) k: W3 W0 d5 h; {
นิสัย//
0 J* p& d: V6 B8 B/ pความสามารถ//# \: W! G# L: t+ K$ d" c* ^- ~
นิสัย//# f$ k8 E# l+ R8 O' k5 _
รูป//% N  D5 m+ F- D% l

" j4 p" U5 ?* z! i6 `( oให้ใครตกไม่ว่ากันนะ8 k* [1 w  _) V8 ]9 Q; ]) g
เราเป็นคนตัดสินนะ

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2012-8-26 20:02 โดย nongnam * q% Y* U% \  F3 `+ Y! M6 l! C

7 L  y' n& K2 Y, R" P- a4 m) {% u; Vแบบฟอร์มผู้เข้าแข่งขัน& C" ~5 y  \3 t# ]7 }# |& y7 H
ชื่อ//น้ำเพชร ชื่อเล่น//น้ำ
0 d' G- i+ }$ V0 V) h; K* @อายุ(ไม่จำกัด)//11ปี
, ^# a, E3 {/ F* G+ w9 t- u# ~" D' xนิสัย//เป็นที่ชื่นชอบของเพื่อนๆ ใจดี เรียนเก่ง
( X3 f0 Q0 f+ {3 A5 Y; Xความสามารถ//เล่นอูคูเลเล่  รำไทย ดรัมเมเยอร์
* T" C3 O# }5 {- ~& C5 xนิสัย//ตามบนอ่ะ0 v8 Z  h$ w7 w' o
รูป//) S; C! [, ?- o* G: S

TOP

แบบฟอร์มผู้เข้าแข่งขัน6 J( b* X6 R( k) W# m. O% V3 t6 V. e) Z/ H0 d
ชื่อ// จรัสรวี ทับทิมนาค
& H( [% C1 j, r' Y2 Y* Iชื่อเล่น//ทับทิม , ชินเป4 e' `7 L% A( s/ s/ y) t' Y6 p% w) V; F4 L) ]
อายุ(ไม่จำกัด)// 12 ปี
7 A6 n" Y3 G7 u- kนิสัย//งี่เง่า ขี้งอน เอาแต่ใจ เป็นคนเจ้าอารมณ์- h, a' x! W2 i9 i8 y- o' Q8 P  w- ^8 `( n- P9 u; s
ความสามารถ//ร้องเพลง [มั้ง]6 e k/ R/ S t* O1 m( n2 ]& L0 z- q' I! O. K7 ~' t. q0 Y, M$ E( F
รูป//
) n1 w( [9 L" v5 N, K
' f3 d' r* |8 f  a% }9 p/ H. {, v. I4 o0 c$ ]) K$ f* h
7 V5 \; ^' f2 a
[โฉมหน้าที่แท้จริง]  แอ๊บมากเกินไปนิดนึง >.<

TOP

แบบฟอร์มผู้เข้าแข่งขัน
# m) Q/ G7 ]0 R* mชื่อ//อรศิริ
2 c+ `2 a! f3 ?ชื่อเล่น//แก้วนำ้<< อายชื่อโคตรๆเลย =///=; E2 ~& x2 n1 ^8 Q+ ]" ~0 p+ n5 @
อายุ(ไม่จำกัด)//:11
* T; c2 O: z8 }* f" Iนิสัย// ดูเงียบๆแต่ที่จริงบ้าเลือด' e' j( c9 I% c3 z) \  a" q
ความสามารถ//ร้องเพลง, รำไทย,มวย( j" N  b  V6 ]" X" R
รูป//
Fic Laflora มนต์รักสื่อวิญญาณ (ลาฟลอร่าxโนอาห์)
http://eqplusmag.com/bbs/viewthread.php?tid=42919&extra=page%3D1&page=1

TOP

รูปการ์ตูนก็ได้ไม่เห็นต้องเอาคน  B% X/ n+ U# ]
ชื่อประเทศอะไรก็ได้แต่งเองก็ได้

TOP

เรารับคนแค่5-6คนนะ

TOP

ตอนนี้มี# G* u; z6 {) \% j' x. |) }
No.1คุนน้ำ6 j4 m0 H- E* {6 |+ Q* ]. b
No.2คุนชินเป! z8 b1 i& d2 l8 ]- Z
No.3คุนแก้วน้ำ ค่ะ

TOP

เรารับสมัครคนตัดสินแค่2-3คนค่า
% i4 r3 g* t( h6 @5 L( F8 dชื่อ// ()
. Z6 Q: w7 S1 kชื่อเล่น// ()
$ F0 t4 u, F6 V6 x' H5 rอายุ// ()
" x" `1 l1 R2 ]ป.(หรือม.)// ()
  g9 g: Y2 K! aนิสัย// (). R0 F/ ?; J4 r) x$ d" w
รูป// ()& d: W+ P) _* x% D( ^3 N; v. _
จะเอาแต่งเองก็ได้0 B8 r; n' f3 L7 ^3 z7 R
6 F. H) y/ u$ Y# I* [, ]# l: `
เราำทำเอง ; _' z2 f- i" Y. g- r/ D! }0 \  K
6 o# L7 F6 k* E% u$ w
ชื่อ//เซเลนน่าห์ วีคาราเนียห์ (แต่งเอง)
6 x1 o2 {  X* W& M( W; L' \ชื่อเล่น//คาราเมล(ชื่อเล่นจริงๆของเรา)6 l6 L6 a2 }" U
อายุ//11(อายุจริงๆของเรา)
" X3 {4 Z( U0 f' X' o6 D* [ป.(หรือม.)//ป.5(ป.จริงๆของเรา)5 a. v$ t# |% s5 `1 O7 z
นิสัย//ร่าเริง น่ารัก เก่งร้องเพลง เก่งเป่ายิ้งฉุบไม่มีใครชนะเรา (เรื่องจริง)6 @0 B! u; r5 C, g2 J! X% `" w
รูป//# }+ W) g& Y& X  b8 E+ g
เอารุปการ์ตูนก็ได้

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด