กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เมื่อชาวคิวได้แข่งไทยแลนด์ก้อตทาเลนซ์

แบบฟอร์มผู้เข้าแข่งขัน
( v1 e6 e! ]" E4 a; Q& @ชื่อ//ชื่อเล่น//5 J9 o+ q" D; |; p/ j0 M6 @0 k! G
อายุ(ไม่จำกัด)//
0 o2 C4 K( C/ i- Y/ M3 o- D) dนิสัย//2 w9 U  V- ~) X% B3 Y4 V/ k
ความสามารถ//
: T) r6 [1 w9 j  M  D* u. Gนิสัย//5 ]& l( x* n2 a+ I, T
รูป//; q! Y" E8 J) s9 p
0 s0 ?- \+ v; `1 M6 U
ให้ใครตกไม่ว่ากันนะ
9 `9 O7 t% C+ U( S4 jเราเป็นคนตัดสินนะ

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2012-8-26 20:02 โดย nongnam
6 n0 |  N0 h' p. y2 b% o9 [9 l' _: r6 J. _& p$ o
แบบฟอร์มผู้เข้าแข่งขัน5 ^  S5 l9 Z2 Z/ S4 }2 Z4 @9 |
ชื่อ//น้ำเพชร ชื่อเล่น//น้ำ5 ]4 V0 n2 C% B- ^  k0 U' l
อายุ(ไม่จำกัด)//11ปี8 _9 [1 b; Z; Z
นิสัย//เป็นที่ชื่นชอบของเพื่อนๆ ใจดี เรียนเก่ง
* ~) h6 K9 c2 V; F6 g- Oความสามารถ//เล่นอูคูเลเล่  รำไทย ดรัมเมเยอร์
* e& k, ]9 l2 ~$ d  Hนิสัย//ตามบนอ่ะ
0 k* @7 G) {4 G3 H" m; vรูป//# U" ]2 t  K6 [' S) t. T* P$ O$ D

TOP

แบบฟอร์มผู้เข้าแข่งขัน6 J( b* X6 R( k) W# `' A. ~' _. g+ z
ชื่อ// จรัสรวี ทับทิมนาค
2 D) n: d( B* I& I9 r, A7 Oชื่อเล่น//ทับทิม , ชินเป4 e' `7 L% A( s/ s
4 c4 I' O! q. Gอายุ(ไม่จำกัด)// 12 ปี" w6 z. ~7 t- @) b4 j
นิสัย//งี่เง่า ขี้งอน เอาแต่ใจ เป็นคนเจ้าอารมณ์- h, a' x! W2 i9 i8 y- o
: [' J, q& v, P) i$ r/ jความสามารถ//ร้องเพลง [มั้ง]6 e k/ R/ S t* O1 m( n2 ]
, a# F( P9 \9 V. U- wรูป//
. y4 w" c) P. x) z) T+ a8 k: }3 g. T4 s& g9 X1 O
' d' ^- w- O) p) D$ G

& \- ]& x- p- B$ ?7 G[โฉมหน้าที่แท้จริง]  แอ๊บมากเกินไปนิดนึง >.<

TOP

แบบฟอร์มผู้เข้าแข่งขัน( G' D/ S' U4 u$ H! z6 i
ชื่อ//อรศิริ
# s; r6 {2 M+ o# J2 c' zชื่อเล่น//แก้วนำ้<< อายชื่อโคตรๆเลย =///=* q3 Y5 N% w- a* a, V
อายุ(ไม่จำกัด)//:11
: `! s$ J3 d2 a6 `, G9 O% Uนิสัย// ดูเงียบๆแต่ที่จริงบ้าเลือด% J  H. R& p$ }4 j) t, h" ]$ E
ความสามารถ//ร้องเพลง, รำไทย,มวย/ P/ |, |$ a1 ^5 l
รูป//
Fic Laflora มนต์รักสื่อวิญญาณ (ลาฟลอร่าxโนอาห์)
http://eqplusmag.com/bbs/viewthread.php?tid=42919&extra=page%3D1&page=1

TOP

รูปการ์ตูนก็ได้ไม่เห็นต้องเอาคน
( A" s: g: _4 N1 M2 I: k* e# Gชื่อประเทศอะไรก็ได้แต่งเองก็ได้

TOP

เรารับคนแค่5-6คนนะ

TOP

ตอนนี้มี
5 g0 L, z/ c. m+ n! _No.1คุนน้ำ) R6 h2 t5 G3 V6 o& a
No.2คุนชินเป% r6 y: H; O: Y" [3 D
No.3คุนแก้วน้ำ ค่ะ

TOP

เรารับสมัครคนตัดสินแค่2-3คนค่า
! d7 H& v1 O- i3 n, Lชื่อ// ()3 H' k( l& I  K8 s0 B& q
ชื่อเล่น// ()
9 B* ~; \; L6 l7 b) U1 a. b  _อายุ// ()2 s1 s! B: H3 J: m2 x, E" n$ N
ป.(หรือม.)// ()
, V7 Q/ I4 {/ }6 l7 `นิสัย// ()
$ U- v8 U' R2 ?/ {. J1 Hรูป// ()( @: J. P. F3 ]5 S" K" s) T
จะเอาแต่งเองก็ได้
7 T9 `; ~4 A5 Z1 ?2 z) }7 V. W* M. v. i# ~+ L
เราำทำเอง & ~7 O6 O$ c7 T8 |8 E
8 C" U/ C, \- V
ชื่อ//เซเลนน่าห์ วีคาราเนียห์ (แต่งเอง)9 [' m8 s5 r5 V6 T& b
ชื่อเล่น//คาราเมล(ชื่อเล่นจริงๆของเรา)
( e. ?7 Z* ^# X4 k( m0 J9 Yอายุ//11(อายุจริงๆของเรา)) m* D5 v( }6 n+ \- z2 [0 h
ป.(หรือม.)//ป.5(ป.จริงๆของเรา)
9 C) S, x5 r. G/ U1 vนิสัย//ร่าเริง น่ารัก เก่งร้องเพลง เก่งเป่ายิ้งฉุบไม่มีใครชนะเรา (เรื่องจริง)) T# ?1 j9 P5 r2 a# y
รูป//
, E! N- h0 D# M( x- d6 U$ }8 O7 kเอารุปการ์ตูนก็ได้

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด