กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เมื่อชาวคิวได้แข่งไทยแลนด์ก้อตทาเลนซ์

แบบฟอร์มผู้เข้าแข่งขัน/ E& d' Y) }4 Q6 Z7 E+ o, n8 H8 v: j
ชื่อ//ชื่อเล่น//
* X9 f5 v) S) K! Q2 P" [0 kอายุ(ไม่จำกัด)//+ [6 f6 U9 ?0 w1 p3 g4 d6 Y! ~1 {
นิสัย//9 T3 n+ ?/ ~! a
ความสามารถ//
  _  y! W! D1 U( U; bนิสัย//
- p5 b+ Y6 x  ~! G! e& j* c/ kรูป//
9 w8 ~/ |2 A0 S8 A9 W3 l: n( K) {2 b8 j  [  t; @2 ^
ให้ใครตกไม่ว่ากันนะ
4 @- q: X; {3 Y" [  L( Fเราเป็นคนตัดสินนะ

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2012-8-26 20:02 โดย nongnam 0 G$ B& L* b9 q9 a
8 S5 a! j: f0 p! g) M! }0 {$ \$ j
แบบฟอร์มผู้เข้าแข่งขัน4 D0 h* e" T2 \
ชื่อ//น้ำเพชร ชื่อเล่น//น้ำ
( i% y  \$ x# x% g0 rอายุ(ไม่จำกัด)//11ปี
! L- _, Q1 g- z: ]* Oนิสัย//เป็นที่ชื่นชอบของเพื่อนๆ ใจดี เรียนเก่ง
: O7 z. ]. G+ G1 uความสามารถ//เล่นอูคูเลเล่  รำไทย ดรัมเมเยอร์
! _' d( P+ `4 f# Xนิสัย//ตามบนอ่ะ
" _( ~4 d* b  `รูป//
: I  E8 \0 U$ Y7 _0 n' F

TOP

แบบฟอร์มผู้เข้าแข่งขัน6 J( b* X6 R( k) W
8 k* ^8 h5 ~( B( F" h# t( {8 Pชื่อ// จรัสรวี ทับทิมนาค
' S5 g( v0 Y" n( C4 Lชื่อเล่น//ทับทิม , ชินเป4 e' `7 L% A( s/ s( f( l% M! b& z  N
อายุ(ไม่จำกัด)// 12 ปี% u$ O$ ]: p) `) o+ f* Q
นิสัย//งี่เง่า ขี้งอน เอาแต่ใจ เป็นคนเจ้าอารมณ์- h, a' x! W2 i9 i8 y- o% n, _% @+ G7 L" s! w/ }8 f
ความสามารถ//ร้องเพลง [มั้ง]6 e k/ R/ S t* O1 m( n2 ]
; I+ f/ B; {2 ]* Uรูป//
( A3 x4 r+ A( Q  o
1 r6 s3 ?+ U/ X  Y/ P) T  u2 I2 `$ P9 t& q3 K9 z8 ~
2 L) H! }8 w+ @% ~
[โฉมหน้าที่แท้จริง]  แอ๊บมากเกินไปนิดนึง >.<

TOP

แบบฟอร์มผู้เข้าแข่งขัน( P' g7 ^3 n1 L0 R) Q
ชื่อ//อรศิริ
& k* `# A1 m% \* ]1 T  Y" Oชื่อเล่น//แก้วนำ้<< อายชื่อโคตรๆเลย =///=# Y+ n, o) ~  m2 W" H* G: J
อายุ(ไม่จำกัด)//:11! y9 k  U4 ]5 h9 ^. r( }2 k
นิสัย// ดูเงียบๆแต่ที่จริงบ้าเลือด# P. |4 y9 |5 x
ความสามารถ//ร้องเพลง, รำไทย,มวย
) j% ?9 ~9 H* H! wรูป//
Fic Laflora มนต์รักสื่อวิญญาณ (ลาฟลอร่าxโนอาห์)
http://eqplusmag.com/bbs/viewthread.php?tid=42919&extra=page%3D1&page=1

TOP

รูปการ์ตูนก็ได้ไม่เห็นต้องเอาคน
" }6 F7 @( h' F, Kชื่อประเทศอะไรก็ได้แต่งเองก็ได้

TOP

เรารับคนแค่5-6คนนะ

TOP

ตอนนี้มี
; O0 i& g' j, ?. \3 y! }9 INo.1คุนน้ำ% m. B) W& ?$ K4 f) H* C
No.2คุนชินเป
2 y6 `+ B$ d, cNo.3คุนแก้วน้ำ ค่ะ

TOP

เรารับสมัครคนตัดสินแค่2-3คนค่า$ O$ m$ R$ f% N
ชื่อ// ()! X; \2 ?: v0 N* D2 f9 ?. h" N
ชื่อเล่น// ()
) p. }5 h0 ]/ m% D- ^. }8 cอายุ// ()* l' Q; x3 e' i+ b# ?! `! V
ป.(หรือม.)// ()
: {# [1 S" ]+ r+ Dนิสัย// ()
/ a- I- O$ d# O+ h) s: B+ Q% `# tรูป// ()
9 G7 r) p& c# A/ S7 x% {จะเอาแต่งเองก็ได้
3 X2 q9 b  y, H8 l8 }  B1 B/ `( ~9 V3 `: E
เราำทำเอง
( F, E- u; D% @2 s5 ?6 A) |" H/ B, I
ชื่อ//เซเลนน่าห์ วีคาราเนียห์ (แต่งเอง)
% g* t$ ~- S# }) E/ Z1 C+ Vชื่อเล่น//คาราเมล(ชื่อเล่นจริงๆของเรา). C; Q* v) _3 Z/ `+ _* S
อายุ//11(อายุจริงๆของเรา)
1 u4 g$ T. o. Sป.(หรือม.)//ป.5(ป.จริงๆของเรา)7 U+ V1 A& h9 h8 U/ m1 p; }9 {& u: J/ @* E
นิสัย//ร่าเริง น่ารัก เก่งร้องเพลง เก่งเป่ายิ้งฉุบไม่มีใครชนะเรา (เรื่องจริง)% R) a' Z8 y* [+ p. G
รูป//$ H! J+ r' A9 O' g
เอารุปการ์ตูนก็ได้

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด