กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เมื่อชาวคิวได้แข่งไทยแลนด์ก้อตทาเลนซ์

แบบฟอร์มผู้เข้าแข่งขัน
. z& j: b2 I: z( e" X/ j7 ?ชื่อ//ชื่อเล่น//
4 G6 }2 Q( n& p/ S" Uอายุ(ไม่จำกัด)//& d! Q  K2 p" W/ z$ U
นิสัย//
$ P0 E( O9 x0 Z: `: Pความสามารถ//
) @6 }) D2 o' h# i- I! x; r" gนิสัย//
' D4 N5 k' |2 s2 ^" sรูป//( n& ~7 b/ K" Q& [1 {9 y- A1 M
0 C1 g; F$ Q0 c3 S4 p0 Y! }
ให้ใครตกไม่ว่ากันนะ$ z; d! ~& \. s. Z4 m
เราเป็นคนตัดสินนะ

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2012-8-26 20:02 โดย nongnam
6 [) h% A4 ^/ q& S. F# O( e4 f& T! v. v6 i3 |4 A. l& S! U2 C
แบบฟอร์มผู้เข้าแข่งขัน! j/ j+ L& T% G% }6 V8 p
ชื่อ//น้ำเพชร ชื่อเล่น//น้ำ
  A9 _- N" N( S5 s+ |1 Xอายุ(ไม่จำกัด)//11ปี% S% d3 r+ j) h' ^+ b
นิสัย//เป็นที่ชื่นชอบของเพื่อนๆ ใจดี เรียนเก่ง
, L+ G6 |: n5 ^' k6 T# \ความสามารถ//เล่นอูคูเลเล่  รำไทย ดรัมเมเยอร์" D) F% D) {2 J; O; |9 s8 r
นิสัย//ตามบนอ่ะ
1 Y" ~( n- F! b$ uรูป//4 f* D7 {' C1 p

TOP

แบบฟอร์มผู้เข้าแข่งขัน6 J( b* X6 R( k) W  p% k% b( f" @6 s& c. T' j
ชื่อ// จรัสรวี ทับทิมนาค
: Y7 }" T/ S" _' S" Z3 L+ xชื่อเล่น//ทับทิม , ชินเป4 e' `7 L% A( s/ s
* C9 D0 v/ i) x0 y, Wอายุ(ไม่จำกัด)// 12 ปี* T5 |1 T6 R; j2 l8 o4 G' g
นิสัย//งี่เง่า ขี้งอน เอาแต่ใจ เป็นคนเจ้าอารมณ์- h, a' x! W2 i9 i8 y- o
3 M! x. y% \. a, |: o% O( `& ^ความสามารถ//ร้องเพลง [มั้ง]6 e k/ R/ S t* O1 m( n2 ]' [* B( x9 G7 t$ a% S6 E! I: ?' \
รูป// & r4 n$ M. H6 a5 g* N5 W* s

9 b  r: K+ e& S% C3 n! n
# D3 ]2 f; Q# x1 S" @' o, P$ s2 E2 T9 o& {- E1 m! U5 g3 l
[โฉมหน้าที่แท้จริง]  แอ๊บมากเกินไปนิดนึง >.<

TOP

แบบฟอร์มผู้เข้าแข่งขัน
6 H3 d7 T* \! g! Gชื่อ//อรศิริ( l6 N4 y! g4 B# m
ชื่อเล่น//แก้วนำ้<< อายชื่อโคตรๆเลย =///=( K! }, a( L& @* p: X( e$ y
อายุ(ไม่จำกัด)//:11% D. Z( z4 m. Z' y. L6 G
นิสัย// ดูเงียบๆแต่ที่จริงบ้าเลือด
0 y! F2 K2 C& mความสามารถ//ร้องเพลง, รำไทย,มวย
& G4 r- T/ g: \, ^3 vรูป//
Fic Laflora มนต์รักสื่อวิญญาณ (ลาฟลอร่าxโนอาห์)
http://eqplusmag.com/bbs/viewthread.php?tid=42919&extra=page%3D1&page=1

TOP

รูปการ์ตูนก็ได้ไม่เห็นต้องเอาคน8 l3 i( W$ _5 `3 `
ชื่อประเทศอะไรก็ได้แต่งเองก็ได้

TOP

เรารับคนแค่5-6คนนะ

TOP

ตอนนี้มี' d8 ?. H- F/ ~; Y. o$ Y
No.1คุนน้ำ0 S: \. t3 \/ i6 h) n5 Q) L; {
No.2คุนชินเป  U" s4 @1 `* P  K( Z9 D" z" i
No.3คุนแก้วน้ำ ค่ะ

TOP

เรารับสมัครคนตัดสินแค่2-3คนค่า# U7 @' g/ |. z' k
ชื่อ// ()
8 J  U- F) _5 V7 k7 iชื่อเล่น// ()
) F2 i; F; [. W5 c* ]อายุ// ()
+ M9 Z) ^* i4 ?4 Y0 }3 J* w5 ?5 ]7 Dป.(หรือม.)// ()
4 H1 v$ B8 r8 ~5 K4 G! \+ Jนิสัย// ()
5 U2 o4 W+ u( {. E4 Y6 o$ cรูป// ()7 Q5 b2 z1 y3 t* ?
จะเอาแต่งเองก็ได้4 h9 X5 ~' _$ E6 q
4 {, J  O$ m7 d& u
เราำทำเอง
4 i% e8 W! Y$ s$ d% J& U+ D
( @8 u$ z" }/ ^$ K/ F8 _6 Oชื่อ//เซเลนน่าห์ วีคาราเนียห์ (แต่งเอง)* M( b5 m' y+ e+ x7 f$ O; o' A# ]
ชื่อเล่น//คาราเมล(ชื่อเล่นจริงๆของเรา)
+ R  B$ B5 g9 a+ @/ mอายุ//11(อายุจริงๆของเรา)
; O& h  x+ u$ d$ Y/ f4 Z; Nป.(หรือม.)//ป.5(ป.จริงๆของเรา)
6 p% F) m( P! s9 a1 \4 s! b& G0 L5 Yนิสัย//ร่าเริง น่ารัก เก่งร้องเพลง เก่งเป่ายิ้งฉุบไม่มีใครชนะเรา (เรื่องจริง)
1 t) h6 C8 ^  |  f2 pรูป//, M& P- E9 T- G$ {" }3 Y4 H( L: _
เอารุปการ์ตูนก็ได้

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด