กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เมื่อชาวคิวได้แข่งไทยแลนด์ก้อตทาเลนซ์

แบบฟอร์มผู้เข้าแข่งขัน/ O4 l+ ?* y5 o
ชื่อ//ชื่อเล่น//" h4 |+ x7 V" M; l
อายุ(ไม่จำกัด)//
/ I7 m4 N6 p4 @& Rนิสัย//
: i% C4 U1 h" E; t' Tความสามารถ/// c4 ^! H5 B% S# H8 }
นิสัย//
' @, u" A( P1 J' `รูป//9 `  B2 Z/ Z$ M2 I& h
; H0 Z! ~: m) \9 F5 u) X! O
ให้ใครตกไม่ว่ากันนะ4 k' {* C9 N: B( U6 |% B, h0 ?6 j
เราเป็นคนตัดสินนะ

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2012-8-26 20:02 โดย nongnam
6 F+ c: L! N. j3 l1 t4 L: B) ]) D: U2 Z" ?
แบบฟอร์มผู้เข้าแข่งขัน
5 y$ J$ V4 w- T  S6 y9 nชื่อ//น้ำเพชร ชื่อเล่น//น้ำ
4 B! p, P2 S$ i# f; P0 ]อายุ(ไม่จำกัด)//11ปี
* B& e, E0 O6 o* n6 W* fนิสัย//เป็นที่ชื่นชอบของเพื่อนๆ ใจดี เรียนเก่ง! }. ]& N$ v) n8 o: J2 y2 S
ความสามารถ//เล่นอูคูเลเล่  รำไทย ดรัมเมเยอร์
$ o  y& I' h7 Y6 Iนิสัย//ตามบนอ่ะ
8 Z' A" X5 V( Sรูป//
1 t- O" Z% L. d. E7 X

TOP

แบบฟอร์มผู้เข้าแข่งขัน6 J( b* X6 R( k) W
' ^1 C& o2 }9 x& f4 l9 Pชื่อ// จรัสรวี ทับทิมนาค
+ l' L# `  @6 l3 K; Dชื่อเล่น//ทับทิม , ชินเป4 e' `7 L% A( s/ s
/ x" R0 u# ^- i2 q  Gอายุ(ไม่จำกัด)// 12 ปี: Z, }5 g. W: K: S
นิสัย//งี่เง่า ขี้งอน เอาแต่ใจ เป็นคนเจ้าอารมณ์- h, a' x! W2 i9 i8 y- o: }3 f% e# r. `: e
ความสามารถ//ร้องเพลง [มั้ง]6 e k/ R/ S t* O1 m( n2 ]2 C/ H% @# R7 w, N0 {$ P6 r
รูป// ' A4 W, \# w2 s% W- e

) _& c8 D, h  b" ~; Q3 ^/ m5 B% U
, C1 C- M. B: r0 c/ g
[โฉมหน้าที่แท้จริง]  แอ๊บมากเกินไปนิดนึง >.<

TOP

แบบฟอร์มผู้เข้าแข่งขัน9 p, A! _/ ?6 ^
ชื่อ//อรศิริ: r7 z& t# x4 X( T: [9 a- b) b
ชื่อเล่น//แก้วนำ้<< อายชื่อโคตรๆเลย =///=' w- F# V; L; N0 i+ c. i8 \
อายุ(ไม่จำกัด)//:11; h3 L) E* p0 f3 e
นิสัย// ดูเงียบๆแต่ที่จริงบ้าเลือด8 e2 t/ Z' `* s! [/ t
ความสามารถ//ร้องเพลง, รำไทย,มวย9 \4 `, S" j; _" c( _% \
รูป//
Fic Laflora มนต์รักสื่อวิญญาณ (ลาฟลอร่าxโนอาห์)
http://eqplusmag.com/bbs/viewthread.php?tid=42919&extra=page%3D1&page=1

TOP

รูปการ์ตูนก็ได้ไม่เห็นต้องเอาคน
7 N3 `4 K" R. Q8 S, Mชื่อประเทศอะไรก็ได้แต่งเองก็ได้

TOP

เรารับคนแค่5-6คนนะ

TOP

ตอนนี้มี* a9 x% r0 f6 d& p1 z8 ~
No.1คุนน้ำ
5 L7 f, I# [9 r- \- xNo.2คุนชินเป
% D! w  l0 A: l3 g. U# SNo.3คุนแก้วน้ำ ค่ะ

TOP

เรารับสมัครคนตัดสินแค่2-3คนค่า5 E; i$ h1 A5 D) c& w* c
ชื่อ// ()
6 ~0 y& ]1 i) oชื่อเล่น// ()2 j! d, n4 n2 p+ G  ~4 R3 B
อายุ// ()
0 n$ M0 X, o# tป.(หรือม.)// ()( |2 \! E6 p( [9 D; {
นิสัย// ()
3 }' x' H7 Y8 P& Vรูป// ()3 V# v% ]/ J2 x) k  e$ _
จะเอาแต่งเองก็ได้
  ?1 p1 I( X+ r0 ]" m- s7 I- N# @( l8 p' X- N& [
เราำทำเอง : g) e7 [  |+ g- n1 Y
7 m& m- }7 M0 T# A( X/ E. m! q. R8 [
ชื่อ//เซเลนน่าห์ วีคาราเนียห์ (แต่งเอง)
  s: B! b3 `6 Q9 a: h& nชื่อเล่น//คาราเมล(ชื่อเล่นจริงๆของเรา); S4 n* v% Q5 r
อายุ//11(อายุจริงๆของเรา)$ |; A7 c- e8 X9 |! J
ป.(หรือม.)//ป.5(ป.จริงๆของเรา)5 M' R" O2 N1 g" D
นิสัย//ร่าเริง น่ารัก เก่งร้องเพลง เก่งเป่ายิ้งฉุบไม่มีใครชนะเรา (เรื่องจริง)# j: E2 L1 n. g5 Z! k
รูป//* E7 }- v2 C- |
เอารุปการ์ตูนก็ได้

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด