กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เมื่อชาวคิวได้แข่งไทยแลนด์ก้อตทาเลนซ์

แบบฟอร์มผู้เข้าแข่งขัน; ^1 W3 X( j, S! B" Q3 {
ชื่อ//ชื่อเล่น//
7 H# `/ r4 i) I) |3 Q* f' Eอายุ(ไม่จำกัด)//4 b( I- I. X' V& F- @
นิสัย//
! u6 X. j4 @- Uความสามารถ//
: A4 }! ~, b; o1 B7 u) D3 oนิสัย//
) U3 m8 D- ?7 a  c: A  V0 m6 Jรูป//0 y. r$ u8 c6 K8 f

8 I; i5 n' }) Kให้ใครตกไม่ว่ากันนะ6 w0 }5 B/ }( F
เราเป็นคนตัดสินนะ

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2012-8-26 20:02 โดย nongnam
8 X. f7 p9 P. X4 r0 t$ G+ r5 S* Y: Z7 \7 n
แบบฟอร์มผู้เข้าแข่งขัน+ ?( c8 i! p5 W: e* o
ชื่อ//น้ำเพชร ชื่อเล่น//น้ำ9 C9 ?& P( p* _- S. _6 U# x
อายุ(ไม่จำกัด)//11ปี5 M4 L; A& Z9 m$ x3 `( o6 B% x
นิสัย//เป็นที่ชื่นชอบของเพื่อนๆ ใจดี เรียนเก่ง
  P, D) M# R, eความสามารถ//เล่นอูคูเลเล่  รำไทย ดรัมเมเยอร์# k. [% Q7 O, M+ l
นิสัย//ตามบนอ่ะ/ c% W- U0 }+ x$ X3 C! ^
รูป//
9 P6 l; m9 P  D, k+ p

TOP

แบบฟอร์มผู้เข้าแข่งขัน6 J( b* X6 R( k) W/ G" y2 c; s7 D. c; N) P: t+ W
ชื่อ// จรัสรวี ทับทิมนาค
! w8 Z! v7 ^$ c* N* }0 K6 z6 a3 X( H0 _ชื่อเล่น//ทับทิม , ชินเป4 e' `7 L% A( s/ s
* r9 e& {7 {! Y! n1 c) {5 Y8 l9 yอายุ(ไม่จำกัด)// 12 ปี; ?: @9 _1 Y; g5 j/ p
นิสัย//งี่เง่า ขี้งอน เอาแต่ใจ เป็นคนเจ้าอารมณ์- h, a' x! W2 i9 i8 y- o- A' v  D  Y' w# y
ความสามารถ//ร้องเพลง [มั้ง]6 e k/ R/ S t* O1 m( n2 ]5 h2 v7 }3 I/ u4 T: n3 S5 C  w2 b
รูป//
5 l$ n; L- u; L( _1 O
5 ^0 @: A$ ]6 a. u
6 M6 p6 P8 k$ T5 I6 V
/ [! I0 K# k: V" `$ r[โฉมหน้าที่แท้จริง]  แอ๊บมากเกินไปนิดนึง >.<

TOP

แบบฟอร์มผู้เข้าแข่งขัน4 `1 P8 P. `3 L8 U
ชื่อ//อรศิริ
! O: p% ~; z* }7 Jชื่อเล่น//แก้วนำ้<< อายชื่อโคตรๆเลย =///=  c8 ]- W  r- N) X
อายุ(ไม่จำกัด)//:114 |$ P+ D! x) f  C' Y
นิสัย// ดูเงียบๆแต่ที่จริงบ้าเลือด2 o3 x1 ^% z" |1 Z
ความสามารถ//ร้องเพลง, รำไทย,มวย
8 z% j+ j9 V3 fรูป//
Fic Laflora มนต์รักสื่อวิญญาณ (ลาฟลอร่าxโนอาห์)
http://eqplusmag.com/bbs/viewthread.php?tid=42919&extra=page%3D1&page=1

TOP

รูปการ์ตูนก็ได้ไม่เห็นต้องเอาคน! S+ w  B1 @5 D
ชื่อประเทศอะไรก็ได้แต่งเองก็ได้

TOP

เรารับคนแค่5-6คนนะ

TOP

ตอนนี้มี9 @. G- ]) ]. O4 z5 v
No.1คุนน้ำ
! E2 a2 z- S& p& e% YNo.2คุนชินเป$ {3 j3 G4 ]9 l% B
No.3คุนแก้วน้ำ ค่ะ

TOP

เรารับสมัครคนตัดสินแค่2-3คนค่า
0 |: i* T* I- ^, wชื่อ// ()8 q! _$ g% \3 j1 z  z
ชื่อเล่น// ()
4 r& I  O8 J5 u, w. W$ l, w9 ]" kอายุ// ()5 F/ o* i! u# P# T; t$ T
ป.(หรือม.)// ()
: G8 Y& |9 ], ]8 [3 Oนิสัย// ()6 {' d* i" C1 X" y4 E, I: ^
รูป// ()
/ u8 H6 h- Y, U5 ?" w% W! Zจะเอาแต่งเองก็ได้
$ o( t. z: ]+ V. O7 _
4 }) D+ |" e7 @2 v0 \. @" o4 ?/ N) v. Kเราำทำเอง ; s2 Y2 F& R) ^: \/ l8 {: p

, I% w/ T3 `9 Hชื่อ//เซเลนน่าห์ วีคาราเนียห์ (แต่งเอง)
/ V, l$ M  d( v' m$ k4 eชื่อเล่น//คาราเมล(ชื่อเล่นจริงๆของเรา)! b5 ^) I  y- C" B
อายุ//11(อายุจริงๆของเรา)
- K' C8 |" D' n+ v- l- Vป.(หรือม.)//ป.5(ป.จริงๆของเรา)4 F- A% Y+ h6 e/ j8 H
นิสัย//ร่าเริง น่ารัก เก่งร้องเพลง เก่งเป่ายิ้งฉุบไม่มีใครชนะเรา (เรื่องจริง)* J0 B8 h+ Y: X/ m8 _9 k
รูป//7 k6 X$ r2 N8 N6 r* i' `
เอารุปการ์ตูนก็ได้

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด