กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เมื่อชาวคิวได้แข่งไทยแลนด์ก้อตทาเลนซ์

แบบฟอร์มผู้เข้าแข่งขัน
- _( O; Y6 w1 q+ S; ~ชื่อ//ชื่อเล่น//  A5 A7 U% M) p/ ]+ N9 [! X; a9 @7 e) _
อายุ(ไม่จำกัด)//; G  J! ^* _# z) V
นิสัย//
2 z2 t/ m! F' s( `( pความสามารถ//+ Y( O5 x! K6 }2 L( ^& o7 V! e
นิสัย//
1 @2 p7 I" b" |# R  Q9 [รูป//
( b* r2 @" C& \1 v: x! ?' T4 `6 x- I, |" r4 u, ~7 J, X
ให้ใครตกไม่ว่ากันนะ, S. j9 W  L, F% v* e& l& l
เราเป็นคนตัดสินนะ

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2012-8-26 20:02 โดย nongnam
: w7 u4 l; q1 S. J8 a
( R! U: @* }6 h0 J0 \9 Aแบบฟอร์มผู้เข้าแข่งขัน
. J1 E3 {" Y/ d  B& S5 i( Y9 Dชื่อ//น้ำเพชร ชื่อเล่น//น้ำ
" B1 X+ |6 \. i& E. D" }อายุ(ไม่จำกัด)//11ปี/ e* v, x0 B( W* m% i
นิสัย//เป็นที่ชื่นชอบของเพื่อนๆ ใจดี เรียนเก่ง
. z4 D5 b6 e( w: u1 Q( s* hความสามารถ//เล่นอูคูเลเล่  รำไทย ดรัมเมเยอร์
7 J  o/ G/ y/ u* i" ?นิสัย//ตามบนอ่ะ; ^1 o0 u1 x; \
รูป//
* o$ Q9 w$ G- j7 ?& R9 I' A! `

TOP

แบบฟอร์มผู้เข้าแข่งขัน6 J( b* X6 R( k) W& Q! H  A$ i) |9 ^
ชื่อ// จรัสรวี ทับทิมนาค2 A' ?# H) D* d+ G$ p0 u/ H. w
ชื่อเล่น//ทับทิม , ชินเป4 e' `7 L% A( s/ s
, ^0 ^3 t) j+ I! B- B# Oอายุ(ไม่จำกัด)// 12 ปี
5 w) \& V# {% t3 {2 [' O3 s0 Uนิสัย//งี่เง่า ขี้งอน เอาแต่ใจ เป็นคนเจ้าอารมณ์- h, a' x! W2 i9 i8 y- o- y6 P$ a" G& z" M, S$ B( T! p; \# G
ความสามารถ//ร้องเพลง [มั้ง]6 e k/ R/ S t* O1 m( n2 ]
8 o( B! T0 r- H0 a# |รูป// 9 S: H3 F% M! {4 U+ o1 i

5 E3 L  a- a. }2 o, k1 n& a' H1 f9 J, D. W

5 z2 F6 k/ Z. B  R[โฉมหน้าที่แท้จริง]  แอ๊บมากเกินไปนิดนึง >.<

TOP

แบบฟอร์มผู้เข้าแข่งขัน
' x4 S6 U  \. s% eชื่อ//อรศิริ
- l: H5 j; \0 q/ s! z0 Jชื่อเล่น//แก้วนำ้<< อายชื่อโคตรๆเลย =///=
* @$ A+ z' J6 q. q. w5 Nอายุ(ไม่จำกัด)//:11; J: t3 z$ u6 D$ G+ D* t
นิสัย// ดูเงียบๆแต่ที่จริงบ้าเลือด
0 }7 C3 p, }5 A2 h$ B' v5 nความสามารถ//ร้องเพลง, รำไทย,มวย, G% \3 v& c4 _) @; n$ ^
รูป//
Fic Laflora มนต์รักสื่อวิญญาณ (ลาฟลอร่าxโนอาห์)
http://eqplusmag.com/bbs/viewthread.php?tid=42919&extra=page%3D1&page=1

TOP

รูปการ์ตูนก็ได้ไม่เห็นต้องเอาคน
# t; [) u! }. D8 n$ P) @! X- @ชื่อประเทศอะไรก็ได้แต่งเองก็ได้

TOP

เรารับคนแค่5-6คนนะ

TOP

ตอนนี้มี
1 K1 w+ o! D5 H- }9 G, pNo.1คุนน้ำ6 N1 q( \: ^* f9 ^
No.2คุนชินเป- o5 R% k4 L& S
No.3คุนแก้วน้ำ ค่ะ

TOP

เรารับสมัครคนตัดสินแค่2-3คนค่า
2 m+ ]/ z2 X1 \% rชื่อ// ()! i$ |2 t% M" b4 `$ J. q+ }, }
ชื่อเล่น// ()8 C2 |* t0 k6 }1 ?1 Q( O
อายุ// ()
( l" \1 _* W6 ?ป.(หรือม.)// ()& v2 [) _2 k0 z/ `# e0 @
นิสัย// ()7 B1 v# C& \3 N2 F% L- }8 W8 Q
รูป// ()7 S7 Y+ u. K! k$ K) K1 k" |7 H
จะเอาแต่งเองก็ได้" q! g3 T, V% J# t/ e0 h
0 G! \# g6 H& s, `1 C
เราำทำเอง
4 J$ y7 e% j8 i- w
, A8 J6 K. q, G) Q# j/ @/ Xชื่อ//เซเลนน่าห์ วีคาราเนียห์ (แต่งเอง)
! i0 c8 \& W* D% pชื่อเล่น//คาราเมล(ชื่อเล่นจริงๆของเรา)& n$ {" D1 m7 g; ~+ i
อายุ//11(อายุจริงๆของเรา)5 Q2 A+ |% G& r9 E6 R3 t
ป.(หรือม.)//ป.5(ป.จริงๆของเรา)* V+ B: P8 j* f9 g/ ~
นิสัย//ร่าเริง น่ารัก เก่งร้องเพลง เก่งเป่ายิ้งฉุบไม่มีใครชนะเรา (เรื่องจริง)
, x* ]8 Q8 S8 k4 p; \รูป//
2 W: C5 ?# D3 R- p8 m! ?5 hเอารุปการ์ตูนก็ได้

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด