กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เมื่อชาวคิวได้แข่งไทยแลนด์ก้อตทาเลนซ์

แบบฟอร์มผู้เข้าแข่งขัน/ u* C/ i- Z: P7 k
ชื่อ//ชื่อเล่น//
  I6 P* {5 {8 u7 Sอายุ(ไม่จำกัด)//; u7 F; L* q# D" B
นิสัย//" {& b( r  `! H3 `- y- M% ]
ความสามารถ//
0 r6 l- S' O5 S5 s5 R9 |นิสัย//
3 c& C0 x/ J: n8 H3 O/ p3 Iรูป//* H+ k7 w" p8 R* X* ~$ R" g

$ I1 e# F' d) `: U/ J8 Dให้ใครตกไม่ว่ากันนะ
$ z# K! U* I9 M( \, D0 \5 Fเราเป็นคนตัดสินนะ

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2012-8-26 20:02 โดย nongnam 2 S1 n* @9 \/ }" G9 v1 d! t. X

) H1 r; s" D" G! Y7 A, a) nแบบฟอร์มผู้เข้าแข่งขัน
# k$ J- m% Z; d3 f- O$ w1 Yชื่อ//น้ำเพชร ชื่อเล่น//น้ำ
) O! g$ i1 O6 O- W, aอายุ(ไม่จำกัด)//11ปี- {- g" M* S/ M- d. G$ c
นิสัย//เป็นที่ชื่นชอบของเพื่อนๆ ใจดี เรียนเก่ง( z1 P+ v/ r6 W
ความสามารถ//เล่นอูคูเลเล่  รำไทย ดรัมเมเยอร์
3 M* d# S! c. ]  Uนิสัย//ตามบนอ่ะ
' v% j; d8 d5 f3 d4 w* Z" d" Sรูป//( Z, x1 D$ J8 m7 ~# C# I6 H

TOP

แบบฟอร์มผู้เข้าแข่งขัน6 J( b* X6 R( k) W
3 I  Q+ ?/ G! p1 h9 @ชื่อ// จรัสรวี ทับทิมนาค* T2 `8 ]6 }' Z* C1 {) l
ชื่อเล่น//ทับทิม , ชินเป4 e' `7 L% A( s/ s) }" ^: l8 ~! y$ O' ], s
อายุ(ไม่จำกัด)// 12 ปี' M3 D4 ?' d8 I% k# B7 y
นิสัย//งี่เง่า ขี้งอน เอาแต่ใจ เป็นคนเจ้าอารมณ์- h, a' x! W2 i9 i8 y- o! n, i' `7 t, y8 G
ความสามารถ//ร้องเพลง [มั้ง]6 e k/ R/ S t* O1 m( n2 ]- |2 [. T% {6 [0 U1 `2 ^
รูป// 7 Y; f& x. u5 F* d) [* r% L

5 Q& u0 u+ h. N, v( o9 N! C0 t; S$ q% T' n# t$ `

! y* a' i$ j" z3 e5 s3 c0 W! w9 S[โฉมหน้าที่แท้จริง]  แอ๊บมากเกินไปนิดนึง >.<

TOP

แบบฟอร์มผู้เข้าแข่งขัน
  k6 }% M+ B2 y2 V  ~; Wชื่อ//อรศิริ
, E& u' q* x$ Q. Wชื่อเล่น//แก้วนำ้<< อายชื่อโคตรๆเลย =///=
; h+ |5 A+ ^  W7 a) }9 t; C' zอายุ(ไม่จำกัด)//:11
7 P$ g, m6 k6 s& Sนิสัย// ดูเงียบๆแต่ที่จริงบ้าเลือด) E$ l: L% f8 b8 d
ความสามารถ//ร้องเพลง, รำไทย,มวย
$ W, S+ e6 ^* ^3 hรูป//
Fic Laflora มนต์รักสื่อวิญญาณ (ลาฟลอร่าxโนอาห์)
http://eqplusmag.com/bbs/viewthread.php?tid=42919&extra=page%3D1&page=1

TOP

รูปการ์ตูนก็ได้ไม่เห็นต้องเอาคน
# p0 R, f, F" Y0 o0 {# Gชื่อประเทศอะไรก็ได้แต่งเองก็ได้

TOP

เรารับคนแค่5-6คนนะ

TOP

ตอนนี้มี
9 y9 i' w( G# xNo.1คุนน้ำ" z  X% r1 g9 u! h0 f% T; @1 e% O5 v
No.2คุนชินเป2 r& H6 S  |3 ^2 o6 J( I% d; T
No.3คุนแก้วน้ำ ค่ะ

TOP

เรารับสมัครคนตัดสินแค่2-3คนค่า2 R' d" c* }$ v
ชื่อ// ()3 B7 W& D, K& m/ b
ชื่อเล่น// ()
& d7 y; |  x  p: \+ Q. b- N  O" fอายุ// ()
0 H0 x" @. E1 u* l$ `ป.(หรือม.)// ()
) T; T$ {2 W3 O/ @* Y, tนิสัย// ()* n+ T/ r. V, ?
รูป// (). s2 t) R1 q. X9 P7 g7 I. g
จะเอาแต่งเองก็ได้
9 P# Y1 t1 L& E3 Z" ^7 @' y& U" X6 P3 u+ M
เราำทำเอง   B  U" i# @% @* d/ d" Z4 @
) N% l% y" S6 M( x
ชื่อ//เซเลนน่าห์ วีคาราเนียห์ (แต่งเอง)/ d2 {9 M, g  M3 g- i
ชื่อเล่น//คาราเมล(ชื่อเล่นจริงๆของเรา): I5 T( _; Y7 C5 t2 h0 u
อายุ//11(อายุจริงๆของเรา)
; Z5 I4 w& d/ @* Vป.(หรือม.)//ป.5(ป.จริงๆของเรา)+ u% V4 Q* S' z: r# a3 {
นิสัย//ร่าเริง น่ารัก เก่งร้องเพลง เก่งเป่ายิ้งฉุบไม่มีใครชนะเรา (เรื่องจริง)* [% c  u* A6 X! j8 ~% o$ p5 [9 n
รูป//
0 u8 k+ @/ [3 @6 f, zเอารุปการ์ตูนก็ได้

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด