กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เมื่อชาวคิวได้แข่งไทยแลนด์ก้อตทาเลนซ์

แบบฟอร์มผู้เข้าแข่งขัน
4 b1 P. L( R# y5 Mชื่อ//ชื่อเล่น//
  x) E# B( N* H, b, e. I- tอายุ(ไม่จำกัด)//
  A6 ^& U; Y- S- Dนิสัย//0 K) P% o5 p: }' t( j
ความสามารถ//
. V2 A* b9 O0 o& ]นิสัย//$ X! U$ ?7 e3 |
รูป//) `' l2 K. U( G, u
4 w2 C1 b3 _- ?( z! Q
ให้ใครตกไม่ว่ากันนะ
- Y) _5 n. g2 }$ H/ Bเราเป็นคนตัดสินนะ

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2012-8-26 20:02 โดย nongnam 8 K. ?! j4 l9 d1 s
1 R6 o! x$ ?1 n  {* F" v" Z( ^
แบบฟอร์มผู้เข้าแข่งขัน
1 O4 ?. F" {+ N0 o: }" ]ชื่อ//น้ำเพชร ชื่อเล่น//น้ำ2 w" g0 t4 z% E* Z, ^% t5 z
อายุ(ไม่จำกัด)//11ปี
( l2 X$ V  m( N& J$ Wนิสัย//เป็นที่ชื่นชอบของเพื่อนๆ ใจดี เรียนเก่ง
, l7 A0 f3 ], W" qความสามารถ//เล่นอูคูเลเล่  รำไทย ดรัมเมเยอร์# Z$ [3 W" C. d8 k: [
นิสัย//ตามบนอ่ะ# c- T# i9 ^$ `9 X9 Y! ^' ?; k; o
รูป//
! m8 r. U) C* t0 U4 m/ Q0 m

TOP

แบบฟอร์มผู้เข้าแข่งขัน6 J( b* X6 R( k) W7 w$ n: m! J# d# w. @
ชื่อ// จรัสรวี ทับทิมนาค
3 H" R% b! v2 H# [3 eชื่อเล่น//ทับทิม , ชินเป4 e' `7 L% A( s/ s
4 U; l5 @$ L! rอายุ(ไม่จำกัด)// 12 ปี
# E/ H. X  j# c& [นิสัย//งี่เง่า ขี้งอน เอาแต่ใจ เป็นคนเจ้าอารมณ์- h, a' x! W2 i9 i8 y- o5 u0 Y# s& ~/ ?0 B7 [: @  q4 }
ความสามารถ//ร้องเพลง [มั้ง]6 e k/ R/ S t* O1 m( n2 ]
2 a4 F. x6 p( E3 X3 e% Hรูป// 4 V5 p" `" F) |& f& w

* n& W7 ^# B7 [, r7 V/ x* {* t4 j8 d& _3 N0 g

7 e3 {6 u- h2 S- E[โฉมหน้าที่แท้จริง]  แอ๊บมากเกินไปนิดนึง >.<

TOP

แบบฟอร์มผู้เข้าแข่งขัน, j( I4 _- R2 X5 T  u* Z
ชื่อ//อรศิริ
' k- j0 g6 o3 Fชื่อเล่น//แก้วนำ้<< อายชื่อโคตรๆเลย =///=* e  D1 j# i( C
อายุ(ไม่จำกัด)//:11
/ Q4 t8 o+ V) [! d1 Sนิสัย// ดูเงียบๆแต่ที่จริงบ้าเลือด! `& s. O. z  u  z% L
ความสามารถ//ร้องเพลง, รำไทย,มวย) L% Y6 M% Z+ Z2 w( [9 d4 i
รูป//
Fic Laflora มนต์รักสื่อวิญญาณ (ลาฟลอร่าxโนอาห์)
http://eqplusmag.com/bbs/viewthread.php?tid=42919&extra=page%3D1&page=1

TOP

รูปการ์ตูนก็ได้ไม่เห็นต้องเอาคน, N$ o$ ]' L6 w+ o' U- J
ชื่อประเทศอะไรก็ได้แต่งเองก็ได้

TOP

เรารับคนแค่5-6คนนะ

TOP

ตอนนี้มี& T% ^3 f' R. u" O
No.1คุนน้ำ
( s( _3 c5 p; y+ J/ q2 KNo.2คุนชินเป; |" Z7 x1 u; a5 v* ]% x6 f  Z
No.3คุนแก้วน้ำ ค่ะ

TOP

เรารับสมัครคนตัดสินแค่2-3คนค่า
/ k: A3 K$ A' y/ ^, qชื่อ// ()) F" x' u# C. M8 i
ชื่อเล่น// ()* A- u6 C  |; I: d( [: ]! F" n
อายุ// ()
' L* X' e3 I, X; \+ zป.(หรือม.)// ()6 n# I9 f! t: k0 g- ^$ t) U% g
นิสัย// (): c0 U) V. E% T
รูป// ()
' |8 a* d, T; w8 T0 s$ C: Uจะเอาแต่งเองก็ได้$ u2 B1 G' w& H# \

9 u+ B# v& }- }/ _เราำทำเอง # L) e# Z% Z2 j* K( s9 s, w/ C& c
* D$ x' T$ U( z( Z  Q( c
ชื่อ//เซเลนน่าห์ วีคาราเนียห์ (แต่งเอง). P$ S8 D. |! a) E4 u- G
ชื่อเล่น//คาราเมล(ชื่อเล่นจริงๆของเรา)
7 s7 ]' t  u1 wอายุ//11(อายุจริงๆของเรา)
7 a$ V* b) q, D% tป.(หรือม.)//ป.5(ป.จริงๆของเรา)
9 o* f: y+ s3 ^8 e! Lนิสัย//ร่าเริง น่ารัก เก่งร้องเพลง เก่งเป่ายิ้งฉุบไม่มีใครชนะเรา (เรื่องจริง)
! a3 x9 x) ?" z% b9 A5 O( r  F! iรูป//  O& f- x6 J+ q, [0 }* ^; c
เอารุปการ์ตูนก็ได้

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด