กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เมื่อชาวคิวได้แข่งไทยแลนด์ก้อตทาเลนซ์

แบบฟอร์มผู้เข้าแข่งขัน
8 g! I# C) C/ F  l- {  _ชื่อ//ชื่อเล่น//
% s( Z  X9 `( x2 uอายุ(ไม่จำกัด)//
' }! ]% h( @0 |6 j+ O) s/ Jนิสัย//
6 n$ y  J# \+ d1 _7 vความสามารถ//
& {4 \! p; k- K1 Fนิสัย//% z2 }: T& Q; q! r$ j
รูป//5 W* B; n) v7 f- B' `' b2 f

$ p, b) m) S+ B6 k2 o, h- Pให้ใครตกไม่ว่ากันนะ! o4 B8 X) W( ?6 }( A$ ^) A2 \
เราเป็นคนตัดสินนะ

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2012-8-26 20:02 โดย nongnam
& L" z1 K6 E+ e0 x. |6 l2 G2 z7 s) ]% {+ t
แบบฟอร์มผู้เข้าแข่งขัน
0 O% V% e6 n) P- Q. oชื่อ//น้ำเพชร ชื่อเล่น//น้ำ" T- ]0 T3 u4 a3 P- ^, N# M
อายุ(ไม่จำกัด)//11ปี
+ I$ I; p; e: h/ \6 Gนิสัย//เป็นที่ชื่นชอบของเพื่อนๆ ใจดี เรียนเก่ง
: Y- K1 y) J. U5 K: X# oความสามารถ//เล่นอูคูเลเล่  รำไทย ดรัมเมเยอร์2 `! j7 }/ w# o) c0 Q. X
นิสัย//ตามบนอ่ะ7 {. O7 W5 Q$ }% N( c
รูป//
: ]. J/ v% U- e

TOP

แบบฟอร์มผู้เข้าแข่งขัน6 J( b* X6 R( k) W; g: G: `. V# m; X1 U
ชื่อ// จรัสรวี ทับทิมนาค
$ G8 F. _8 Z" M8 W6 fชื่อเล่น//ทับทิม , ชินเป4 e' `7 L% A( s/ s
4 M' H+ C; V! {! A9 ^อายุ(ไม่จำกัด)// 12 ปี0 i4 K3 n" W# s2 ^' o. W! _
นิสัย//งี่เง่า ขี้งอน เอาแต่ใจ เป็นคนเจ้าอารมณ์- h, a' x! W2 i9 i8 y- o
( b+ k9 x" @1 }ความสามารถ//ร้องเพลง [มั้ง]6 e k/ R/ S t* O1 m( n2 ]
" y9 @8 N: R. T9 v* l5 iรูป// . m. Q1 y3 G& _; a& S

- m( j1 z' _! t) A
+ o+ Z9 ~3 M& n; f4 }- F: U
! p: V# l+ ^9 m& t[โฉมหน้าที่แท้จริง]  แอ๊บมากเกินไปนิดนึง >.<

TOP

แบบฟอร์มผู้เข้าแข่งขัน4 O5 P8 {0 z$ }8 Y4 b) J
ชื่อ//อรศิริ
6 i- W5 L- o: b$ Z$ _ชื่อเล่น//แก้วนำ้<< อายชื่อโคตรๆเลย =///=
4 z( h( }0 C2 _* y5 ]อายุ(ไม่จำกัด)//:11
1 T  K4 K2 }# \7 M! eนิสัย// ดูเงียบๆแต่ที่จริงบ้าเลือด
/ w. S# B" U/ @, kความสามารถ//ร้องเพลง, รำไทย,มวย3 ]& U- F- u' ?( ~9 |! {
รูป//
Fic Laflora มนต์รักสื่อวิญญาณ (ลาฟลอร่าxโนอาห์)
http://eqplusmag.com/bbs/viewthread.php?tid=42919&extra=page%3D1&page=1

TOP

รูปการ์ตูนก็ได้ไม่เห็นต้องเอาคน
. ^+ \( u+ q" |( Zชื่อประเทศอะไรก็ได้แต่งเองก็ได้

TOP

เรารับคนแค่5-6คนนะ

TOP

ตอนนี้มี
# q/ G6 g: r& b2 T6 G3 kNo.1คุนน้ำ5 f$ F" u; m6 k# R5 ]) N; |
No.2คุนชินเป/ `1 f! ]; ^! j: P7 h. ]4 e- w- b
No.3คุนแก้วน้ำ ค่ะ

TOP

เรารับสมัครคนตัดสินแค่2-3คนค่า: i1 h7 f- U3 r$ ~2 r) N; M7 n( p
ชื่อ// ()
+ P7 U% K. `$ M0 N& sชื่อเล่น// ()
+ R9 N( B! I$ F. Fอายุ// ()* }$ T  `" y+ L0 `/ E; }- d
ป.(หรือม.)// ()
  ?. Y" F* ?" c3 gนิสัย// ()3 v0 w, {' K2 c0 L% |) P6 R/ t6 U
รูป// ()) D2 @; y; v% n* o. U
จะเอาแต่งเองก็ได้
: K% @4 ]5 o, A: ?
2 I! c% `" D. m; Q8 k! R2 uเราำทำเอง
8 f: \* O7 g' u5 V- e; l3 ^  c
- W1 p8 }' y$ m5 Y! zชื่อ//เซเลนน่าห์ วีคาราเนียห์ (แต่งเอง)
. k7 Z5 K7 P- t+ ~, `2 m" gชื่อเล่น//คาราเมล(ชื่อเล่นจริงๆของเรา)
0 V3 d3 k8 `7 K- x( Wอายุ//11(อายุจริงๆของเรา)
8 o& ?# _" D5 p; F# f4 fป.(หรือม.)//ป.5(ป.จริงๆของเรา)
9 S& \/ V  r$ q, O4 j2 kนิสัย//ร่าเริง น่ารัก เก่งร้องเพลง เก่งเป่ายิ้งฉุบไม่มีใครชนะเรา (เรื่องจริง)
2 b$ E1 [2 u* w  J. pรูป//$ N! J+ p- d- Z0 F$ M
เอารุปการ์ตูนก็ได้

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด