กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เมื่อชาวคิวได้แข่งไทยแลนด์ก้อตทาเลนซ์

แบบฟอร์มผู้เข้าแข่งขัน/ e2 V1 O; e  F) T
ชื่อ//ชื่อเล่น//+ @' o7 d' x. F; u( p. O
อายุ(ไม่จำกัด)//. P1 \7 \+ r* _6 j
นิสัย//
- p7 v4 M; P2 k0 |2 nความสามารถ//  F( C% c# T8 m. l$ f2 D' n( f
นิสัย//7 D1 s' w# G* w/ h0 w" h* O8 x
รูป//
- M& X0 Q  ]$ `7 {2 v4 R- f0 S' c2 U
ให้ใครตกไม่ว่ากันนะ
$ k: h8 q$ k0 _! A1 I) G# Kเราเป็นคนตัดสินนะ

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2012-8-26 20:02 โดย nongnam
% u# t8 e9 E5 X
& K% P" g  Z; E' [( H3 C. `แบบฟอร์มผู้เข้าแข่งขัน/ d6 l. a7 z4 }
ชื่อ//น้ำเพชร ชื่อเล่น//น้ำ
  X0 f1 J* b) j7 I4 Z) Sอายุ(ไม่จำกัด)//11ปี
* P. Z: i& ?1 v3 P- f2 nนิสัย//เป็นที่ชื่นชอบของเพื่อนๆ ใจดี เรียนเก่ง4 i) o3 `2 K: ?6 q" q4 T" c
ความสามารถ//เล่นอูคูเลเล่  รำไทย ดรัมเมเยอร์; y& I& X1 ?4 B" u$ J
นิสัย//ตามบนอ่ะ# Z8 c6 w+ ?& a. G4 n8 T3 z
รูป//9 Z$ ]6 T7 [! ^/ u% V/ K& a

TOP

แบบฟอร์มผู้เข้าแข่งขัน6 J( b* X6 R( k) W1 M. U4 i! Y/ U, S
ชื่อ// จรัสรวี ทับทิมนาค6 Z$ a) y/ r4 O: G' C
ชื่อเล่น//ทับทิม , ชินเป4 e' `7 L% A( s/ s
5 w0 b6 |6 d7 `3 z5 Cอายุ(ไม่จำกัด)// 12 ปี
- q+ s2 e# Q* S/ V* ^นิสัย//งี่เง่า ขี้งอน เอาแต่ใจ เป็นคนเจ้าอารมณ์- h, a' x! W2 i9 i8 y- o7 O+ a% W; C3 y$ U7 E
ความสามารถ//ร้องเพลง [มั้ง]6 e k/ R/ S t* O1 m( n2 ]
; x/ [& u: H+ ~* C6 A/ h$ Cรูป//
  V) q2 |, t% I7 h: R
* z. S. }9 @6 X9 u4 p$ M( W7 p( b4 J" D* C; s. _
& X4 k+ ^! ^) z, K9 U, j+ u$ \
[โฉมหน้าที่แท้จริง]  แอ๊บมากเกินไปนิดนึง >.<

TOP

แบบฟอร์มผู้เข้าแข่งขัน
: S: O6 k+ K5 e& t- }* qชื่อ//อรศิริ
. R1 M" c8 J% rชื่อเล่น//แก้วนำ้<< อายชื่อโคตรๆเลย =///=$ u" W; Q: E7 d* u* F( A) g
อายุ(ไม่จำกัด)//:11( l3 {0 X: I4 w6 X# ]
นิสัย// ดูเงียบๆแต่ที่จริงบ้าเลือด) k5 ]0 M& S9 s9 W- U
ความสามารถ//ร้องเพลง, รำไทย,มวย7 U6 k; Q6 }& l9 l
รูป//
Fic Laflora มนต์รักสื่อวิญญาณ (ลาฟลอร่าxโนอาห์)
http://eqplusmag.com/bbs/viewthread.php?tid=42919&extra=page%3D1&page=1

TOP

รูปการ์ตูนก็ได้ไม่เห็นต้องเอาคน" f3 |, B1 t& U- `1 c: B6 a% O
ชื่อประเทศอะไรก็ได้แต่งเองก็ได้

TOP

เรารับคนแค่5-6คนนะ

TOP

ตอนนี้มี
! K  w+ x; L  s% K0 N( @2 n& `No.1คุนน้ำ
7 c2 U3 g4 N( I5 ?( P, SNo.2คุนชินเป" e' c0 h0 d/ {3 E9 {( ?
No.3คุนแก้วน้ำ ค่ะ

TOP

เรารับสมัครคนตัดสินแค่2-3คนค่า" d  R, F. C* S
ชื่อ// ()- ~4 x/ y8 V9 B/ U! A2 P, @1 Q
ชื่อเล่น// ()
# j4 C: O4 E" Iอายุ// ()
# h: p6 {2 A1 n2 A- w# Lป.(หรือม.)// ()8 J% E1 p+ o- T" `2 j6 [7 B
นิสัย// ()( z9 l* B' B. p( Z! S
รูป// ()
. R/ H0 S3 _% {จะเอาแต่งเองก็ได้; d6 R) i$ ]$ V- R5 Z' \  ^

+ X+ W$ N7 W% S0 O* pเราำทำเอง
/ J) X& n6 Y6 t9 x5 d$ p3 l# F+ A3 u/ L
ชื่อ//เซเลนน่าห์ วีคาราเนียห์ (แต่งเอง)6 M. s2 C0 T# `5 W, f
ชื่อเล่น//คาราเมล(ชื่อเล่นจริงๆของเรา)
* y4 a, x! A: _/ S8 I3 }: _" qอายุ//11(อายุจริงๆของเรา)
& |+ F0 w* C) o3 u  N/ oป.(หรือม.)//ป.5(ป.จริงๆของเรา)
- u. V! P" l& }# Tนิสัย//ร่าเริง น่ารัก เก่งร้องเพลง เก่งเป่ายิ้งฉุบไม่มีใครชนะเรา (เรื่องจริง)
- o; {+ H* b9 F: bรูป//
7 h  {7 e' ]+ u. W  M5 @9 ?& o( g% |/ rเอารุปการ์ตูนก็ได้

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด