กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

มหาลัยที่ดีที่สุดในประเทศไทย

ประเภทรวมทุกด้าน (Overall Multi-disciplinary) มีมหาวิทยาลัยไทยผ่านเกณฑ์ 32 มหาวิทยาลัย (จากที่เปิดกันดาษดื่นกว่าร้อยมหาลัย) ยังดีที่มหาวิทยาลัยปิดของรัฐของเราผ่านเกณฑ์ทุกที่ มีคะแนนเรียงตามลำดับดังนี้

1. Chulalongkorn University 67.82
2. Mahidol University 67.47
3. Thammasat University 65.93
4. Chiang Mai University 65.81
5. Kasetsart University (all campus) 64.59
6. Prince of Songkla University 64.20
7. King Mongkut Institute of Technology Lad Krabang 63.14
8. Khon Khaen University 62.68
9. Srinakarinwiroj University 61.76
10. King Mongkut University of Technology Thonburi 60.86
11. Assumption University 59.73
12. Silpakorn University 58.05
13. King Mongkut Institute of Technology North Bangkok 57.67
14. Mahidol International College 57.38
15. Naresuan University 57.23
16. National Institute of Development and Administration : NIDA 56.80
17. Suranaree University of Technology 56.46
18. Bangkok University (International College) 55.82
19. Rajamangaka Institute of Technology (Only Main Campus and Campus in Bangkok) 55.19
20. University of the Thai Chamber of Commerce (Only Business Fields) 54.81
21. Mahanakorn University of Technology 54.70
22. Rangsit University 54.27
23. Burapha University 54.14
24. Walailak University 54.08
25. Bangkok University 53.41
26. Mahadsarakham University 53.12
27. Dhurakitbandhid University 53.00
28. Ubon rajathanee University 52.45
29. Maejo University 51.51
30. Sripathum University 51.33
31. Maefaluang University 51.28
32. Thaksin University 51.15

การจัดอันดับโดย SCImago Institutions Ranking (SIR)
SCImago Institutions Ranking (SIR) เป็น การจัดอันดับสถาบันที่มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ซึ่งจะไม่ใด้นับเฉพาะมหาวิทยาลัย แต่จะนับสถาบันเฉพาะทางด้วย เช่น สถาบันเทคโนโลยี วิทยาลัย โรงพยาบาล เป็นต้น
อันดับของสถาบันในประเทศไทยจากการจัดอันดับสถาบันทั่วโลก ได้แก่
มหาวิทยาลัยอันดับในประเทศ (อันดับโลก)
ค.ศ. 2010[32]ค.ศ. 2009[33]
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย1 (527)3 (566)
มหาวิทยาลัยมหิดล2 (539)2 (507)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่3 (981)4 (954)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์4 (1298)6 (1205)
โรงพยาบาลศิริราช5 (1316)5 (1154)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์6 (1416)7 (1278)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น7 (1462)8 (1362)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี8 (1763)-
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง9 (1780)-
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย10 (1917)9 (1497)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์11 (2220)10 (1816)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี12 (2562)-
มหาวิทยาลัยศิลปากร13 (2806)-
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม14 (2807)-
มหาวิทยาลัยเอเชียน-1 (432)
[แก้] การจัดอันดับโดย เว็บโอเมตริกซ์
การจัดอันดับของ Webometrics จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความตั้งใจของสถาบันต่าง ๆ ในการเผยแพร่ความรู้สู่เว็บ และเป็นความริเริ่มเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อย่างเปิดกว้าง (Open Access) ทั่วโลก อันดับ Webometrics จะบอกถึงปริมาณและคุณภาพของสิ่งตีพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน เพื่อใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ ในการประเมินผลงานวิจัยของสถาบัน โดยจะจัดอันดับปีละ 2 ครั้ง ได้แก่ เดือนมกราคม และเดือนกรกฎาคม
อันดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทย 10 อันดับแรกของประเทศ ได้แก่
มหาวิทยาลัยอันดับภายในประเทศ (อันดับโลก)
ม.ค. 2554[34]ก.ค. 2553[35]ม.ค. 2553[36]ก.ค. 2552[37]ม.ค. 2552[38]ก.ค. 2551[39]ม.ค. 2551[40]ก.ค. 2550[41]ม.ค. 2550[42]25492548[43]
ม.สงขลานครินทร์1 (324)3 (392)2 (338)1 (175)1 (295)1 (384)1 (309)3 (672)6 (896)7 (1,143)-
จุฬาฯ2 (418)2 (388)4 (398)2 (320)2 (369)2 (444)2 (443)2 (527)1 (505)1 (640)3 (794)
ม.เกษตรศาสตร์3 (440)1 (310)1 (229)3 (346)3 (418)3 (544)3 (477)1 (516)2 (577)2 (651)1 (599)
ม.มหิดล4 (499)4 (481)3 (381)4 (411)4 (548)4 (740)5 (802)9 (916)7 (909)6 (959)-
ม.เชียงใหม่5 (606)5 (505)5 (478)6 (587)5 (633)7 (877)7 (841)5 (805)4 (861)4 (817)-
ม.ธรรมศาสตร์6 (656)7 (752)7 (700)5 (505)6 (675)6 (850)6 (806)6 (866)5 (894)5 (833)5 (1,247)
ม.ขอนแก่น7 (766)6 (619)6 (567)7 (664)7 (680)9 (837)9 (883)8 (887)8 (1,009)-4 (1,207)
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี8 (933)10 (982)9 (822)8 (789)9 (868)11 (1,383)10 (1,256)11 (1,666)10 (1,419)--
ม.เทคโนโลยีสุรนารี9 (958)14 (1,232)13 (1,101)9 (985)15 (1,271)12 (1,579)12 (1,421)12 (1,675)12 (1,735)--
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ10 (1,025)----


แบบสอบถาม
ชื่อ//
โตขึ้นคิดว่าจะอยู่มหาวิทยาลัย//
เพราะอะไรถึงอยากอยู่มหาวิทยาลัยนั้น//

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2011-4-21 21:20 โดย ming

จุฬาที่1อีกแล้ว
แบบสอบถาม
ชื่อ// เจยอน
โตขึ้นคิดว่าจะอยู่มหาวิทยาลัย// จุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล
เพราะอะไรถึงอยากอยู่มหาวิทยาลัยนั้น// อยากเรียนเพราะมีพี่จบหมอที่นั่น
       Yuri Tiffany Sooyoung  Taeyeon Yoona Sunny Seohyun Hyoyeon Jessica  

TOP

ขอบคุณค่ะ

TOP

ขอบคุงจร้า
อวยSeto Kousuke อย่ามาตามกระแสนะ

TOP

12. Silpakorn University 58.05
อยากเข้าแทบจะขาดใจ

แบบสอบถาม
ชื่อ//melon
โตขึ้นคิดว่าจะอยู่มหาวิทยาลัย//มหาวิทยาลัย ศิลปกร
เพราะอะไรถึงอยากอยู่มหาวิทยาลัยนั้น//รัก ชอบ ศิลปะ และคิดว่า เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีพอสมควร จบแล้วมีงานทำ

TOP

ขอบคุณจ้า
แบบสอบถาม
ชื่อ//oommy(ออมมี่)
โตขึ้นคิดว่าจะอยู่มหาวิทยาลัย//มหาวิทยาลัยศิลปากร
เพราะอะไรถึงอยากอยู่มหาวิทยาลัยนั้น//เพราะที่นั้นมีคณะที่เราสนใจคือ โบราณคดีกับดีไซด์เนอร์<คือเราชอบอ่าน่ะ เราเคยดูทีวีว่าดีไซด์เนอร์ที่นี้เก่งมากและพี่แนะนำด้วย(พี่เราเรียน)

TOP

ขอบใจจ้า

TOP

แบบสอบถาม
ชื่อ//ใบเฟิร์น
โตขึ้นคิดว่าจะอยู่มหาวิทยาลัย//มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
เพราะอะไรถึงอยากอยู่มหาวิทยาลัยนั้น// ใกล้บ้าน ใหญ่ดีค่ะ ยายแนะนำให้ไปเรียนค่ะ

TOP

เกษตรติดด้วย

TOP

ขอบใจจ้ะนํ้า จุฬาขึ้นนำเลย
ปล.ขอไม่กรอกแบบฟอรมนะ เพราะยังไม่รู้ว่าจะเข้าที่ไหน

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด